Site Logo

אייקון של  גיבוש מבנים ותהליכי עבודה

גיבוש מבנים ותהליכי עבודה

בעולם של מציאות משתנה ארגונים נדרשים כל הזמן להתייעל, להתאים, להתחדש ופעמים רבות להמציא את עצמם מחדש. שינויים טכנולוגיים מהירים הופכים תהליכים ומבנים ישנים לבלתי רלוונטים, ידע חדש נגיש במהירות לארגון כמו גם למתחריו, ארגונים משנים כל הזמן את גבולותיהם באמצעות מיזוגים ורכישות או קליטה/הוצאה של שלבים בשרשרת האספקה. גם שווקים לכאורה "פחות דינמיים" מוצאים עצמם פעמים רבות מתמודדים עם תחרות מצד זירות בלתי צפויות.

אנו מסייעים לארגונים לבחון תהליכי עבודה ולעצב אותם מחדש בראייה חוצת ארגון סביב הערך שהם נותנים ללקוח, תוך שילוב טכנולוגיות חדשות, תפיסות מדידה ובקרה שונות. אנו מעצבים תהליכי שירות אינטגרטיביים ללקוח, המבטיחים טיפול בכל פנייה "במגע אחד" (First Call Resolution) או במקום אחד (One Stop Shop). בחינת התהליכים נעשית ע"י צוות הייעוץ ובמידת האפשר תוך שיתוף צוות מקצועי מטעם הלקוח המביא איתו לתהליך את הידע והניסיון המקצועיים והארגוניים שלו. אנו משלבים טכניקות מתפיסת הניהול הרזה (Lean Production) כגון אירועי קייזן. בתהליכי פיתוח ארגוני אנו בוחנים ומעצבים מבנים ארגוניים, התומכים ביישום תהליכי העבודה והשינוי הרצוי.

×