Site Logo

אייקון של  מנהיגות וניהול ציבורי

מנהיגות וניהול ציבורי

הניהול במגזר הציבורי עובר בשנים האחרונות תהליכים מרתקים, ביניהם כניסה של מנהלים איכותיים חדשים רבים, יחד עם קידומם של מנהלים מוכשרים וותיקים אשר צמחו בארגונים עצמם.

מנהלים בעולם הציבורי מתמודדים עם אתגרים ייחודיים: מערכות יחסי העבודה אינן מאפשרות תמיד את הגמישות הניהולית הקיימת בארגונים עסקיים, ולכן חשוב לצייד את המנהלים בכלי הניהול האפקטיביים לסביבת עבודתם. העדר התחרות, הגמישות המוגבלת בתגמול, בתמרוץ ובניוד אנשים, או העיסוק בפוליטיקה הפנימית – מכבידים לעיתים על הארגון, ומנהלים נדרשים לכך חלק רב מזמנם. יתר על כן, ארגונים ציבוריים חשופים לעיתים להשפעות פוליטיות, לתחלופה של נבחרי ציבור, לחשיפה ולביקורת התקשורתית והציבורית, בין השאר באמצעות המדיה החברתית. מנהלים נדרשים להבנה של המורכבות הארגונית וליכולת לנווט בתוכה תוך עמידה בסטנדרטים מקצועיים ומינהל תקין.

אנו בונים תכניות פיתוח מנהלים אישיות וקבוצתיות תוך התחשבות בדרג הניהולי, בוותק בארגון ובתחום המקצועי. בתהליכים אלו אנו מסייעים למנהלים בדרגי ניהול זוטרים בהבנת המעבר מעובד למנהל, ביצירת תחושת מסוגלות, בתכנון צעדיהם הראשונים כמנהלים ובמיומנויות ניהול בסיסיות. אנו מלווים מנהלים בתפקידים חדשים בתהליך הקליטה וההתמקמות שלהם בארגון. אנו חושפים מנהלים חדשים שצמחו בארגון לארגונים אחרים כמקור ללמידה ולהתחדשות, ומסייעים למנהלים שהגיעו מבחוץ להבין את התרבות הארגונית בה עליהם לפעול, תוך שמירה על העוצמות שהם מביאים איתם מתפקידים ומארגונים קודמים. אנו שמים דגש על תפקיד המנהל כמחולל הנעה ולמידה מתמדת ועל הקניית כלים לכך.

התכניות עוסקות בנושאים כגון: ניהול ומנהיגות, זיהוי ופיתוח סגנון מנהיגות אישי, הנעת עובדים, תקשורת ניהולית ומשוב, תהליכי קבלת החלטות, בנייה וניהול של צוות, חניכה, מדידה, בקרה ומשוב ככלים ניהוליים, תכנון עבודה וניהול פרויקטים, פיתוח ויישום תהליכי למידה ארגונית. עבודתנו משלבת בין למידה והעמקה בעולמות הידע האקדמיים, ובין הפרקטיקה המעשית והממוקדת של הניהול היומיומי.

×