Site Logo

אייקון של  פיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני

תהליכי פיתוח ארגוני כוללים טיפול ממוקד בסוגיה ספציפית בארגון או במחלקה מסוימת, או רה ארגון מקיף בחברה. הם מיועדים לסייע לארגון לשפר את יכולתו להשיג את יעדיו הארגוניים והעסקיים.
אנו מלווים את הארגון במספר מישורים, בהתאם לסוג הלקוח, השלב בו הוא נמצא וצרכיו הייחודיים. במישור האסטרטגי – קריאת המפה הארגונית והסביבה העסקית, גיבוש תפיסה ומתווה פעולה תואם; במישור התהליכי/תפעולי – גיבוש של מבנה ארגוני, מודל ותהליכי עבודה ושגרות ניהול מותאמות; ובמישור ההתנהגותי –הדרכה וייעוץ לשיפור המיומנויות הרכות הרלוונטיות. בין היתר- מיומנויות הובלה ומנהיגות, ניהול קונפליקטים, תקשורת בינאישית, ניהול על פי יעדים ועוד.
אנו משלבים עבודה של יועצים ארגוניים ומהנדסי תעשייה וניהול, על מנת לספק מענה ארגוני כולל, המשלב היבטים התנהגותיים- תרבותיים והיבטים הנדסיים- או"שיים.

×