Site Logo

אייקון של  מנהיגות וניהול עסקי

מנהיגות וניהול עסקי

מנהיגות היא היכולת לחולל אנרגיה וליצור התלהבות כדי לממש ייעוד וחזון. כמנהיג יחשב מי שיכול להציב מטרה מאתגרת ובעלת משמעות ולגרום לאנשים לפעול יחד למימושה. אנשים בעלי יכולת מנהיגות מסוגלים להניע את האנשים שסביבם להשקיע מאמץ מתמשך במסע אל עבר הגשמת ייעוד. תפקיד המנהיג הוא להעצים את אנשיו וליצור סביבה מאתגרת המאפשרת להם להתאמץ להוציא את המיטב מעצמם, ובמקרים מסוימים אף ללכת עד קצה גבול היכולת.

העולם העסקי היום דינמי מתמיד ומחייב מנהלים להתמודד כל הזמן עם מציאות משתנה, להתגמש ולהתחדש. היכולת לעשות זאת טמונה בפיתוח אישי מתמיד של המנהל: יצירת בהירות לגבי ערכיו ו"עמוד השדרה" המנהיגותי והניהולי שלו, פיתוח היכרות ומודעות ליכולותיו ולמגבלותיו, פיתוח סקרנות ויכולת ללמוד כל הזמן – מהסביבה, מעובדיו, מלקוחותיו, משותפיו, וממתחריו  וביכולת ליצר סביבה דומה לעובדיו.

אנו מסייעים לארגונים בתכנון, בנייה והעברה של תכניות לפיתוח כישורי מנהיגות וניהול, הכוללות סדנאות, ליווי אישי ותהליכים מונחים בנושאים כגון:  זיהוי ופיתוח סגנון מנהיגות אישי, הנעת עובדים, תקשורת ניהולית ומשוב, תהליכי קבלת החלטות, בנייה וניהול של צוות, חניכה, תכנון עבודה וניהול פרויקטים, פיתוח ויישום תהליכי למידה ארגונית. עבודתנו משלבת בין למידה והעמקה בעולמות הידע האקדמאים, ובין הפרקטיקה המעשית והממוקדת של הניהול היומיומי.

 

×