Site Logo

אייקון של  אסטרטגיה

אסטרטגיה

תהליכי שינוי מואצים המשפיעים על הארגונים הציבוריים הפועלים בה. ארגונים בעולם הציבורי נדרשים לבחון את הסביבה, לזהות מגמות ולהגדיר לעצמם בכל פעם מחדש את טיב יחסיהם עם הציבור ולאן הם רוצים להגיע. תפיסות מסורתיות על מקומו ותפקידו של השירות הציבורי מאותגרות כיום מחדש, ושאלות רבות עולות ונבחנות מן היסוד.

אנו מסייעים למשרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, וגופים ציבוריים לזהות את ההזדמנות, לבחון את סביבתם הארגונית ולהבין מהם התהליכים הרלבנטיים להם. אנו מסייעים לנתח את המשמעויות הנגזרות, כתוצאה מכך ולהגדיר מחדש-או לרענן את התפיסה הארגונית שלהם והאסטרטגיה הנגזרת ממנה. אנו מלווים את בניית האסטרטגיה המותאמת לארגון בתהליך מתודולוגי אפקטיבי, המשלב בין כלים משיטת הניתוח האסטרטגי המסורתי, לבין טכניקות חשיבה חדשניות ופורצות דרך.

×