Site Logo

אייקון של  אסטרטגיה

אסטרטגיה

שינויים טכנולוגיים תכופים ותמורות תרבותיות שנולדו ממהפכת המידע והרשתות החברתיות מחייבים גם ארגונים בתחומים שבאופן מסורתי נחשבו ליציבים יחסית, להמציא את עצמם מחדש. מאידך-לארגונים רבים תהליך גיבוש אסטרטגיה עסקית נראה היום מורכב מתמיד, על רקע תכיפות השינויים והקושי לחזות אותם. אסטרטגיה מגובשת לפעמים לטווח קצר יחסית, ויש חברות עסקיות המוותרות לעיתים על אסטרטגיה כוללת במובנה המסורתי, ופועלות "מנקודה לנקודה".

אנו מסייעים למובילי ארגונים, מנכ"לים והנהלות בכירות, בתהליך אינטראקטיבי, לגבש קודם כל את פורמט האסטרטגיה הנכון לארגונם. לאחר מכן, אנו מלווים את בניית האסטרטגיה המותאמת לארגון בתהליך מתודולוגי אפקטיבי, המשלב בין כלים משיטת הניתוח האסטרטגי המסורתי, לבין טכניקות חשיבה חדשניות ופורצות דרך.

×