Site Logo

אייקון של  גיבוש מבנים ותהליכי עבודה

גיבוש מבנים ותהליכי עבודה

במציאות משתנה ארגונים נדרשים כל הזמן לעשות נכון יותר, מהר יותר, מדויק, יעיל וזול יותר. לפיכך, מבנים ארגוניים, ממשקי עבודה ותהליכים שגובשו הופכים במהירות ללא מספיק רלבנטיים, ויש הכרח להתחדש כל הזמן.  כאשר ידע חדש נגיש במהירות לארגון כמו גם למתחריו, ארגונים משנים כל הזמן את גבולותיהם באמצעות מיזוגים ורכישות או קליטה/הוצאה של מוצרים הגוררים שינויים מרחיקי לכת בתחומי הליבה. במצב זה, יש להתאים באופן מיידי את התשתית הארגונית כך שתתמוך ביעדים שהשתנו ותשרתם באופן מיטבי.

אנו מסייעים לארגונים לבחון תהליכי עבודה ולעצב אותם מחדש בראייה חוצת ארגון סביב הערך שהם נותנים ללקוח, תוך שילוב טכנולוגיות חדשות, ותפיסות מדידה ובקרה שונות. בחינת התהליכים נעשית ע"י צוות הייעוץ ובמידת האפשר תוך שיתוף צוות מקצועי מטעם הלקוח המביא איתו לתהליך את הידע והניסיון המקצועיים והארגוניים שלו. כדי לסייע לארגון בהטמעה מהירה של השינויים המבניים והתהליכיים הנדרשים, אנו מיישמים מגוון במקביל נגוון מתודות (כמו למשל Design Thinking , Agile, Lean ועוד).

×