Site Logo

אייקון של  ליווי שינוי בחברה עסקית

ליווי שינוי בחברה עסקית

תמורות כלכליות, טכנולוגיות וחברתיות – בצד תחרות עזה, מחייבות חברות עסקיות להמציא את עצמן כל הזמן מחדש, לפעמים אף תוך שינוי הזהות הארגונית וליבת העשייה. המפתח לתהליכי שינוי מוצלחים הינו מנהיגות מחויבת ובעלת תעוזה, המשלבת באופן ניהולה הבנה מערכתית, עסקית, תפעולית ואנושית.

אנו מייעצים לארגונים בהובלת השינוי: גיבוש התפיסה ותכנון התהליך, זיהוי וניתוח משמעויות השינוי בהיבטים ארגוניים-התנהגותיים שונים, תקשור השינוי בארגון, וליווי תהליכי היישום וההטמעה בכל רובדי הארגון. דגש מיוחד מושם על התמודדות עם התנגדויות וחרדות, ועל רתימת האנשים למהלך. בנוסף, אנו מסייעים לארגונים לתכנן וליישם את אופן תקשור השינוי ללקוחותיהם. כניסה של מתחרה חדש לשוק, משברים כספיים, תהליכי הפרטה, מיזוג או רכישה, שינויים פתאומיים בשוק המוצרים, או צמיחה מואצת בפרק זמן קצר, הם אירועים המציבים בפני הנהלות אתגר ייחודי. שינויים ומשברים אלו מחייבים התמודדות מערכתית מול לקוחות, עובדים ובעלים. אנו מסייעים למנהלים להיערך ולנהל מצבי שינוי, טרנספורמציה ומשבר: לנתח את המפה העסקית, לזהות פעולות מיידיות שעליהם לנקוט, לגבש אסטרטגיה להתמודדות, להעביר מסרים מתאימים לעובדים, לנקוט פעולות מנהיגותיות, לקבל החלטות שקולות לגבי אופן ניהול התהליך ותקשורו, תוך שמירה על התדמית הציבורית של החברה ועל נכסים שיווקיים ותדמיתיים.

×