Site Logo

אייקון של  מנהיגות וניהול עסקי

מנהיגות וניהול עסקי

מנהיגות היא היכולת לחולל אנרגיה וליצור התלהבות כדי לממש ייעוד וחזון. כמנהיג יחשב מי שיכול להציב מטרה מאתגרת ובעלת משמעות ולגרום לאנשים לפעול יחד למימושה. אנשים בעלי יכולת מנהיגות מסוגלים להניע את האנשים שסביבם להשקיע מאמץ מתמשך במסע אל עבר הגשמת ייעוד. תפקיד המנהיג הוא להעצים את אנשיו וליצור סביבה מאתגרת המאפשרת להם להתאמץ להוציא את המיטב מעצמם, ובמקרים מסוימים אף ללכת עד קצה גבול היכולת.

מנהלים מחויבים כיום להוביל בתנאי אי וודאות ושיבוש מתמיד, ולהתמודד כל הזמן עם מציאות משתנה.  הם נדרשים לפתח תפיסת מנהיגות אדפטיבית ולאמץ פרדיגמות ופרקטיקות ניהול חדשות כגון: ניהול משתף ומעצים, תכנון אסטרטגי תכוף, בניית רשתות, וכד'. עליהם להנהיג צוותים מנצחים אשר עובדים בסינרגיה ומקדמים תקשורת פתוחה ושיתופי פעולה מתמידים.

אנו מציעים מגוון שירותים לפיתוח מיומנויות ניהוליות ולבניית צוותי ניהול אשר יתמודדו טוב יותר עם אתגרי המחר, ביניהם: תכניות פיתוח מנהיגות מותאמות אישית הכוללות סדנאות וליווי אישי, ליווי ארגונים במעבר מניהול מסורתי לניהול חדשני אדפטיבי, בניית צוותי הנהלה שיוכלו להתמודד יחד עם אתגרי המחר, והכשרת מנהלים לעבודה במציאות משתנה.

×