Site Logo

טרנספורמציה דיגיטלית

המרחב הדיגיטלי מתפתח ומשתנה כל העת, והטמעתם של תהליכים דיגיטליים במגזר הציבורי צוברת תאוצה. רשויות מקומיות וגופי ממשלה בוחרים לייצר פלטפורמות וכלים חדשים כדי לשדרג את התהליכים התפעוליים, להנגיש את תהליכי השירות המסורתיים שלהם בערוצים הדיגיטליים השונים ולהעצים את חווית הלקוח.

תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית יכלול:

  • בחינת מצב קיים: תשתית ארגונית ותרבותית, תשתיות טכנולוגית קיימות, מערכות תפעוליות בארגון, מגבלות וחסמים
  • גיבוש אסטרטגיה דיגיטלית מתאימה
  • שיפור תשתיות ארגוניות במידת הצורך והנדסה מחדש של התהליכים, הממשקים, זרימת לקוח, ניהול המידע, בהתאמה למטרות
  • תכנון קונספט חווית לקוח אופטימלית
  • ליווי ניהול פרויקט הטרנספורמציה הדיגיטלית לכל אורכו, משלב כתיבת מסמכי איפיון עסקיים – המטרות, קהלי היעד, התכנים והשירותים שיכללו, דרישות טכנולוגיות, לרבות צרכים ודרישות ממערכת ניהול התוכן, ממשקים נדרשים, ליווי בחירת ספק הטכנולוגיה
  • ליווי הארגון בכל שלבי ההטמעה, כולל שמירה על הרצף ההיברידי הנדרש בין ערוצי שירות מסורתיים לחדשניים
  • במידת הצורך: תכנון ארכיטקטורת המידע וכתיבת תכנים – בחירת התכנים, הפורמט והמבנה, ארגון עץ נושאים
  • ליווי של תהליך ניהול השינוי הארגוני – תרבותי, (שינוי תפיסות ועמדות, הרגלים, שיטות עבודה)

 

×