Site Logo

טרנספורמציה דיגיטלית

הטמעתם של תהליכי הדיגיטציה במיגזר הציבורי צוברת תאוצה ניכרת. יותר ויותר רשויות מקומיות וגופי ממשלה בוחרים להנגיש את תהליכי השירות המסורתיים שלהם בערוצים הדיגיטליים השונים. תהליכי הדיגיטציה מאפשרים לארגון לייעל את תהליכי העבודה, לתת שירות 24/7 ובכך להגדיל את פוטנציאל שביעות הרצון של הלקוחות. תהליכי הדיגיטציה הופכים את הערוצים הדיגיטליים (אתרים / אפליקציות / רשתות חברתיות) מדפי מידע סטטיים לערוצי שירות פעילים, המשמשים תושבים ובעלי עסקים לקבלת מידע, לביצוע פעולות ולתקשורת ישירה עם הארגון.
תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית מחייב את הארגון לנסח מטרות ברורות, ודרך למימושן.

תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית מורכב מ- 5 שלבים מרכזיים:
  1. בחינת מצב קיים – תשתיות טכנולוגית קיימות, מערכות תפעוליות בארגון, מגבלות וחסמים.
  2. שיפור תשתיות ארגוניות במידת הצורך – תהליכי עבודה, ממשקים, זרימת לקוח, ניהול המידע וכד', בהתאמה למטרות הטרנפורמציה הדיגיטלית הנדרשת.
  3. תכנון קונספט – בשלב זה נבצע Benchmark מהארץ ומהעולם, נקיים מפגשים אישיים עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בארגון, נקיים סדנאות חשיבה ונאתר מי הם קהלי היעד המרכזיים. בשלב זה יינתן דגש ליצירת חווית לקוח אופטימלית.
  4. תכנון ארכיטקטורת המידע וכתיבת תכנים – בשלב זה נגבש את ארכיטקטורת המידע / התוכן: אילו תכנים יהיו, באיזה פורמט ובאיזה מבנה; כיצד יאורגנו התכנים – לפי נושאים, לפי קהלי יעד; בכמה "קליקים" ניתן יהיה להגיע לכל פריט מידע וכדומה.
  5. כתיבת מסמך אפיון עסקי – בשלב זה נחבר מסמך אפיון עסקי מפורט, הכולל את המטרות, קהלי היעד, התכנים והשירותים שיכללו, דרישות טכנולוגיות, לרבות צרכים ודרישות ממערכת ניהול התוכן, ממשקים נדרשים וכדומה. מסמך האפיון העסקי יהווה מצע לכתיבת מכרז ולבחירת בית תוכנה.
  6. גיבוש תהליכי מידע וידע תומכים – האתגר המורכב ביותר שעומד בפני הארגון הוא כיצד להתחיל ולהניע את השינוי בקרב עובדי הארגון. הטרנספורמציה הדיגיטלית מחייבת שינוי תפיסה לגבי האופן שבו המידע והידע של הארגון מנוהלים. שלב זה כולל תהליכים שונים, לרבות: הקמת תשתית תוכן פנים ארגונית, הסמכת מובילי מידע וידע בתוך הארגון, ביצוע הכשרות והדרכות מקצועיות, גיבוש כללים לכתיבה שירותית וכדומה.

 

 

 

 

 

×