Site Logo

תחומי פעילות

למגזר העסקי

ליווי שינוי בחברה עסקית

ייעוץ בהטמעת שינויים בכל הרמות: אסטרטגיים, מערכתיים או יחידתיים

קרא עוד

מנהיגות וניהול עסקי

סיוע לחברות בהצמחת מנהיגות ארגונית איכותית, מגוון תכניות פיתוח ניהולי אישיות וקבוצתיות

קרא עוד
book

פיתוח ארגוני

טיפול ממוקד או מערכתי לשיפור ביצועים במישור האסטרטגי, התפעולי או הניהולי

קרא עוד

גיבוש מבנים ותהליכי עבודה

אופטימיזציה של תהליכים ושיטות, עיצוב מבנים ארגוניים, תהליכי שיפור והתייעלות

קרא עוד
Gift

ניהול השירות וחווית הלקוח

עבודה על מכלול ההיבטים הארגוניים המעצבים חווית שירות: תפיסה, תהליכים, ניהול, טכנולוגיה, שפה

קרא עוד

הדרכה ולמידה בחברה עסקית

היצע עשיר של תכניות הדרכה יישומיות במגוון מתודות למידה, מדויקות ואפקטיביות

קרא עוד
Image

אסטרטגיה

קרא עוד

פיתוח מיומנויות

הכשרה במגוון מיומנויות התנהגותיות כמו משא ומתן, השפעה ושכנוע, קבלת החלטות

קרא עוד

ניהול מכירות

כלי ניהול לעולם המכירות, הדרכות עומק בייזום ומכירה, ומסלול הדרכה ממוקד לעולם הקמעונאי

קרא עוד
Image
×