Site Logo

אייקון של  פיתוח ארגוני: הדרכה ולמידה

פיתוח ארגוני: הדרכה ולמידה

ארגונים ציבוריים מתאפיינים פעמים רבות בעובדים ותיקים שצמחו בתוך המערכת והחשיפה שלהם לארגונים מסוגים אחרים ולחידושים ארגוניים מועטה יחסית. מנהלים רבים נכנסו לתפקידיהם ללא הכשרה מקצועית בעולמות הניהול, ואחרים שהגיעו מחוץ לארגון לא תמיד מצליחים ללמוד לפלס את דרכם בתרבות הארגונית החדשה.

תהליכי ההדרכה נעשים במסגרת תהליך ארגוני רחב יותר, כמרכיב תומך ומשלים, או בנפרד, כמענה לצורך ספציפי. האתגר המשמעותי בעולמות ההדרכה הוא יצירת מוטיבציה ופתיחות ללמידה, אמון ביכולתם של המודרכים להתפתח ולשנות דברים בעצמם ובסביבתם וביסוס תהליך שיאפשר חזרה והעמקה של התכנים ויישומם לאורך זמן. אנו משלבים פעמים רבות סיורים ומפגשים בארגונים מכל המגזרים, המאפשרים למודרכים חשיפה לגישות, מתודולוגיות וטכניקות חדשות, כמו גם הזדמנות לראות את הדומה ובר הביצוע ולקבל השראה.

אנו משלבים בהדרכות ובתהליכי למידה הדרכה פרונטלית, סימולציות וניתוחי מקרה, למידת עמיתים, מפגשים עם לקוחות ומשאלי רחוב, משחקים ארגוניים, תרגילי שטח בזירות שונות, ימי שטח (ODT), שילוב של עבודה עם שחקני תיאטרון, קטעי סרטים ועוד. המפגשים הסדנאיים משמשים זירה ארגונית למפגש ולדיאלוג בין המשתתפים (לעיתים מאותה יחידה ולעיתים מיחידות שונות), שלא תמיד אפשריים במסגרות אחרות. בהדרכות העוסקות במיומנויות אנו מקנים לעובדים כלים המרחיבים את היכולות שלהם בעבודה אבל למעשה גם מחוצה לה, והחוויה הנוצרת מחזקת את המוטיבציה להשגת יעדי השינוי הארגוניים.

בין תחומי ההדרכה ותהליכי הלמידה שאנו מציעים:

    • הכשרות ותכניות להטמעה של אסטרטגיה, ערכים ותרבות ארגונית, ליצירת אחידות בשפה הארגונית ובמסרים המועברים בממשקים פנימה והחוצה
    • תכניות לפיתוח מנהלים בדרגי הביניים ובדרגים בכירים. במסגרת זו אנו מקנים מיומנויות ניהוליות כגון קבלת החלטות, ניהול שינויים, הנעת עובדים, עיצוב ויישום שגרות ניהול, תהליכי מדידה, בקרה ומשוב, ניהול דיונים וניהול קבוצת מיקוד.
    • בנייה של ערכות הדרכה, הכוללות מדריך, עזרים ומערכים להעברה במסגרת ישיבות צוות והדרכות פנימיות, הכשרה של מנהלים ומדריכים פנימיים להעברת הדרכה על פי מערכים אלו, המכוונת למתן כלים ארגוניים לתחזוקה ולהעמקת הלמידה לאורך זמן
    • ליווי צוותי שיפור ותהליכים קבוצתיים לפיתוח ארגוני/צוותי – בצוותי יחידות, קבוצת מנהלים, קבוצת בעלי תפקידים זהים לרוחב הארגון וכד'. אלו תהליכים משתפים, בהם הצוות בהנחייתנו מבצע אבחון עצמי וחוקר סוגיות המעסיקות אותו, דן בתפיסות ובדרכי פעולה ומתרגם אותן להצעות קונקרטיות לשיפור

 

×