Site Logo

אייקון של  פיתוח ארגוני: מבנים ותהליכים

פיתוח ארגוני: מבנים ותהליכים

בעולם הציבורי, קיימים לא פעם חסמים לייעול תהליכים – חלקם נובעים מרגולציה וחלקם נובעים מחוסר אמון מצטבר בלקוח ומהעדר ניהול נכון של סיכונים, הגורמים לביורוקרטיה. בעיצוב מחדש של תהליכי עבודה, אנו מנסים בשיתוף עם צוותי הארגון לאתגר חסמים אלו, לשאול תמיד  "למה לא?" ו"איך אפשר אחרת?"

אנו מגדירים בקפידה את ה"תוצר" הארגוני המבוקש, וממנו אנו בוחנים לאחור את תרומתו של כל מרכיב בשרשרת הערך הארגונית לתוצר זה. (מבנה, תהליכים, זרימת ממשקים בתוך הארגון ומחוצה לו, שגרות ניהול ובקרה, מערכות דיגיטליות תומכות, רמת ניהול, מיומנויות עובדים, תקשורת פנים ארגונית, מנגנוני הנעה והכרה ועוד). אנו מתעדפים את רמות ההתערבות בהתאם לפוטנציאל ההשפעה, תוך שילוב יועצים מומחים בתחומי הארגון השונים.

האוריינטציה לתוצר המבוקש והשיח במושגי תוצאות נשמרים בקפדנות לאורך כל הדרך. מדידה ובקרה מתקיימים באופן שוטף, לשם תיקוף האפקטיביות של כל ציר בתהליך בזמן אמת. שילוב של עבודת משתפת, אמצעים חווייתיים ולמידה פעילה בתהליכים ארגוניים: אנו מרבים לעבוד עם מנהלים ועובדים בצוותים משותפים לגיבוש תהליכי עבודה וממשקים, כצוותי שיפור או כצוות עבודה המגבש יחד את התהליכים הרצויים. שיתוף זה מאפשר להביא לידי ביטוי את הידע הרב של אנשי הארגון, להתחבר לעוצמות שלו ולהיות שותפים בעיצוב השינוי ובהטמעתו.

כשנדרש, אנו משלבים אמצעים חווייתיים ואינטראקטיביים, הן כאמצעי למידה והעשרה והן כאמצעי רתימה לשינוי. בין השאר אנו משלבים ביקורי למידה בארגונים אחרים (עסקיים וציבוריים), הרצאות ומפגשים עם מומחים ואנשים מעוררי השראה המביאים מניסיונם. בחלק מהמקרים מעורב גם צוות הייעוץ המשפטי של הארגון במציאת פתרונות שיאפשרו תהליכים יעילים וזורמים.

 

×