Site Logo

אייקון של  פיתוח ארגוני: מבנים ותהליכים

פיתוח ארגוני: מבנים ותהליכים

תהליכים ארגוניים כמעט תמיד משפיעים ומושפעים מהשילוב של התנהגות ותקשורת (המיומנויות "הרכות") ושל היבטים תפעוליים כמו תהליכי עבודה, מדידה ובקרה, טכנולוגיה ומבנים ארגוניים. ביצירת חווית לקוח, למשל, לא די בהטמעה של גישה שירותית ומיומנויות תקשורת שירותית, אלא יש להבטיח שהשירות יינתן באיכות ובזמן המובטחים, שתהליך קבלתו יהיה שקוף וקל ושמחירו יהיה סביר. היבטים אלו הם תוצאה של תהליכי עבודה נכונים, של מערכות תומכות מתאימות, של חלוקה נכונה של תפקידים, של ממשקים שעובדים באופן אפקטיבי ועוד.

בעולם הציבורי, קיימים פעמים רבות חסמים לייעול תהליכים – חלקם נובעים מרגולציה וחלקם נובעים מחוסר אמון מצטבר בלקוח ומהעדר ניהול נכון של סיכונים, הגורמים לביורוקרטיה. בעיצוב מחדש של תהליכי עבודה, אנו מנסים בשיתוף עם צוותי הארגון לאתגר חסמים אלו, לשאול "למה לא?" או "איך אפשר אחרת?" כדי לפשט תהליכים. אנו משלבים בתהליכים מדדים ותהליכי בקרה שיקנו לארגון סדר ושליטה. בחלק מהמקרים מעורב גם צוות הייעוץ המשפטי של הארגון במציאת פתרונות שיאפשר תהליכים יעילים וזורמים.

אנו מסייעים לארגונים לעצב מחדש תהליכי עבודה, תוך דגש על פישוט ויעילות ועל אינטגרציה של תהליכים סביב הערך ללקוח (גם כאשר הם חוצים יחידות בארגון), לבנות מערכת של מדדים ובקרות לצורכי למידה ושיפור, להגדיר צרכים ודרישות מהמערכות התומכות, להתאים מבנים ארגוניים והגדרות תפקידים.

×