Site Logo

אייקון של  פיתוח מיומנויות

פיתוח מיומנויות

אנו מכשירים מנהלים ועובדים במגוון מיומנויות התנהגותיות רכות הנדרשות לעבודה בעולם העסקי, ביניהן: ניהול משא ומתן, השפעה ושכנוע, קבלת החלטות, ויעוץ פסיכולוגי יישומי בהגשת מכרז ובהתמחרות.

ניהול משא ומתן

טכניקת המשא ומתן התפתחה מאד בעשור האחרון, ובצידה צמחו מגוון יישומים קרובים ביניהם פישור, גישור ובוררות מוסכמת. אנו רואים במשא ומתן סוג של תהליך שכנוע. מתוך ראייה זו פיתחנו מתודולוגיה ייחודית המשלבת בין תורות המו"מ המרכזיות לבין כלי ההשפעה והשכנוע שפיתחה הפסיכולוגיה היישומית. אנו מלמדים טכניקות לשינוי עמדות הזולת בתהליכי מו"מ, תוך כדי בניית פרופיל האינטרסים של הצד שכנגד, זיהוי צרכיו ושרטוט השביל הנכון לשכנועו. המתודולוגיה כוללת רפרטואר עשיר של טקטיקות מו"מ, מגוון כלי השפעה מתוחכמים, טכניקות מיקוח, כלים להתמודדות עם משבר ואולטימטום, דרכים לתפעול משברים יזומים במידת הצורך, שימוש במתווכים, העמקת שכנוע לאחר הסכם וחיסון הצד השני מפני חרטה. גישתנו נשענת על גישות המו"מ המסורתיות, אולם מקדמת אותן באמצעות עולם הידע הפסיכולוגי העשיר בתחומי ההשפעה, השכנוע ושינוי העמדות.

שכנוע והשפעה בסביבה העסקית

הפסיכולוגיה אספה במהלך השנים ידע עצום על תהליכי שכנוע ופיתחה מודלים יישומיים וטכניקות השפעה אפקטיביות, שנתמכים כל העת על ידי מחקר שיטתי. אנו עוסקים בהדרכה וייעוץ לשיפור מיומנויות ההשפעה והשכנוע האישיות למגוון יישומים. ההדרכה עוסקת בהקניית כלים לזיהוי מניעים מודעים ובלתי מודעים של יעד השכנוע; ניתוח והתמודדות עם מרכיבים רגשיים; קריאת "ערוצי השכנוע" של הזולת; כלים לבניית אמון, יצירת מחויבות ועקביות ו"חיסון" בפני חרטה והתנגדויות שלאחר השכנוע. אנו משלבים בתהליך ההדרכה התנסות בשטח, המאפשרים למשתתפים לתרגל את התיאוריה שנלמדה באופן מעשי.

קבלת החלטות

קבלת החלטות היא אחד מתפקידיו המובהקים של המנהל. בעולם מורכב ומשתנה ללא הרף, בתנאי אי ודאות, היכולת לקבל החלטה מושכלת ומודעת הופכת לקשה. אנו מסייעים למנהלים לזהות את המרכיבים הרציונליים והרגשיים בתהליכי קבלת החלטות ואת סגנון קבלת ההחלטות האישי שלהם. הייעוץ שאנו נותנים מאפשר למנהלים להרחיב ולהעשיר את מנגנוני קבלת ההחלטות שלהם, בהתאם לסיטואציות הניהוליות בהן הם פועלים, לסגנונם האישי ובהתאם לסוגי ההחלטות שעליהם לקבל.

ייעוץ פסיכולוגי יישומי בהגשת מכרז ובהתמחרות

השתתפות בהליכי מכרז היא אתגר עסקי מיוחד עם כללי משחק משלו. תהליך הגשת המכרז וניהול המשא ומתן שלאחר ההגשה כולל מגוון היבטים פסיכולוגיים, לצד היבטים פיננסיים, משפטיים ותפעוליים. גם במכרזים שלכאורה המרכיב היחידי בהחלטה הוא גובה ההצעה הכספית הניתנת, פועלים למעשה שורה של מרכיבים פסיכולוגיים, חלקם סמויים או לא מודעים, שמשפיעים על התהליך. אנו מסייעים לארגונים ולחברות בתכנון, בהגשה של המכרז ובניהול תהליך ההתמחרות: גיבוש האסטרטגיה להגשת המכרז, ניתוח של אסטרטגית המתחרים, מיפוי הדינמיקה של קבלת ההחלטות ותמיכה בניהול תהליכי משא ומתן נלווים.

×